Udgangspunkt i folkeskolens trinmål

Lærerne i folkeskolen skal udarbejde en elevplan for hver eneste elev i samtlige fag ifølge folkeskoleloven. Elevplanen skal indeholde en evaluering af, hvilket udbytte af undervisningen eleven har haft set i forhold til de trin- og slutmål, der er for fagene. Det er denne evaluering, Vokal bidrager til.

Evalueringen skal hjælpe lærer, elev og forældre med at vurdere, hvad lærer og elev især skal lægge vægt på i den videre undervisning.
Vokal elevplaner kan ud over selve elevplanen danne forskellige rapporter og give et visuelt billede af eleven, eleven i forhold til klassen, klassen i forhold til parallelklassen osv.

For den enkelte elev kan den visuelle fremstilling hjælpe med til at vise, hvor eleven har sine styrker og svagheder, og hvor han/hun evt. må sætte ekstra ind.

Den grafiske oversigt over en klasse giver læreren et bedre grundlag for at vurdere, hvordan undervisningen bedst tilrettelægges for at imødekomme klassens behov og udfordringer.

Resultaterne for flere klasser inden for samme fag kan bruges af fagteams som udgangspunkt for overvejelser, om hvad lærerne evt. kan lære af hinanden, når undervisningen skal udvikles.