Hvad får skolen ud af VOKAL Elevplaner?

Læreren får

 • Detaljeret elevplan for den enkelte elev
 • Adgang til VOKAL i SkoleIntra
 • Overblik over elevens status i forhold til resten af klassen
 • Et visuelt overblik over klassens faglighed og trivsel
 • Redskabet til at sammenligne klassen med andre klasser


Skolelederen kan

 • Få et overblik over arbejdet med elevplaner i alle skolens klasser
 • Få information, som sikrer at lederen kan bakke lærerne op på en kvalificeret måde
 • Følge med i arbejdet med elever med særlige behov eller med dansk som andetsprog
 • På sigt sammenligne resultater med andre skoler


Kommunen kan

 • Følge alle kommuneskolernes arbejde med elevplaner
 • Få overblik over den faglige udvikling i skoledistrikter og i hele kommunen
 • Få et kvalificeret grundlag for dialog med skolernes ledelse