Brugerpanel og brugerforum

Bureau 2000 har udviklet det faglige indhold i VOKAL elevplaner og skoleledelse i samarbejde med lærere og seminarielærere. VOKAL skal også i fremtiden udvikles i tæt samspil med brugerne.

VOKAL elevplaner og skoleledelse udvilkles løbende i samspil med skoler og kommuner.

Der er etableret brugerforum i Skoleintra og fra skoleåret 2012/13 vil man her kunne udveksle erfaringer, gode idéer m.v.

Hvis du har kommentarer, ønsker eller ændringsforslag eller gerne vil deltage i brugerpanelet eller i brugerfora, er du meget velkommen til at kontakte os.