Velfærd og fordeling

Dagtilbud- hvem er ikke med?
Niels Glavind, AErådet, 2010. Download

De indsatte: Samfundets fjender eller marginaliserede?
AE-rådet, Niels Glavind, august 2009. Download

Voldspræget kriminalitet - særligt blandt unge
AE-rådet, Niels Glavind, juni 2009. Download

Den "sociale afstand" - bliver den mindre?
AE-rådet, Niels Glavind, 2009. Download

Offentlig tilskud til private sygehuse
AE-rådet, Niels Glavind og Mie Dalskov, 2008. Download

Mindre praktisk hjælp - standardudviklingen i den kommunale ældresevice 2001-2007
AE-rådet, Niels Glavind, november 2007. Download

Fordeling og levevilkår 2007
AErådet 2007.

Vejen til gymnasiet - hvem går via 10. klasse?
Niels Glavind, AErådet 2006. Download

Udsatte grupper blandt børnefamilierne - enlige og unge mødre
Niels Glavind, AErådet, 2006. Download

Hvem får ikke afgangsprøve fra 9. klasse?
Niels Glavind, AErådet, 2006.   

Offentlige og private skoler
Niels Glavind, AErådet, 2006. Download

Evaluering af Funktionsevnemetoden
Institut for Serviceudvikling (ISU) og Bureau 2000 for Styrelsen for Social Service/Socialministeriet
September 2005. Download

Skoler og karakterer - effektivitet og klassekammerateffekt
Niels Glavind, AErådet, 2005. Download

Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået?
Niels Glavind, AErådet, 2005.
 
Polarisering på boligområdet
Niels Glavind, AErådet, 2004. Download

Daginstitutioner: Ulige vilkår for indsats mod ”negativ social arv”
Niels Glavind, AErådet, 2004. Download
 
Eksklusive - og ledighedsramte boligområder
Niels Glavind, AErådet, 2004.
 
Samfundets stedbørn: Anbragte børns videre skæbne
Niels Glavind, AErådet, 2004. Download

Boligforhold i børnehøjde
Niels Glavind, AErådet, 2004.

Skolekarakterer og social baggrund
Niels Glavind, AErådet, 2003.
 
Det delte Danmark - Notat om social opdeling af skoler
Niels Glavind og AErådet for Ugebrevet A4. Download