Udviklingen på daginstitutionsområdet

Bureau 2000 offentliggjorde 13. september 2011 en analyse af udviklingen på dagtilbudsområdet de sidste ti år. Analysen blev bl.a. omtalt i Jyllands-Posten.

Den bygger bl.a. på den rundspørge, bureauet gennemførte i august/september 2011til et repræsentativt udsnit af ledere i danske vuggestuer, børnehaver og aldersintegrerede institutioner.

Læs Rapporten