Elevplaner - et godt redskab

De fleste lærere er glade for elevplaner som arbejdsredskab, mener skolelederne .

 


 

 

Bureau 2000 har sommeren 2011 i samarbejde med Politiken spurgt skoleledere landet over om deres syn på inklusion af specialklasseelever, polarisering, lærernes faglige dygtighed og elevplaner.

Læs rapporten her.

Se flere nyheter her.