Forældrenes valg 2018

Undersøgelsen, som er udført af Bureau 2000 - Analyse og forskning for FOA,  kortlægger om forældrene foretrækker en plads i dagpleje eller daginstitution, og i givet fald hvorfor. Undersøgelsen blandt et repræsentativt udsnit af forældre viser, at 29 pct. forældrene ønsker dagpleje, mens 34 pct. ønsker daginstitution til deres 0-2-årige børn, og hele 35 pct. af forældrene mener, at man ikke generelt kan sige, at den ene type dagtilbud er bedre end den anden.

Undersøgelsen er offentliggjort februar 2018. Se Jyllandsposten 12.2.2018  her

Se selve undersøgelsen her: Forældrenes valg 2018