Flere børn i dagtilbud Udviklingstendenser for dagpleje og daginstitutioner 2018

Efter mange år med færre fødsler, stiger børnetallet endeligt igen. Det betyder, at kommunerne nu samlet set skal skaffe mere end 20.000 pladser i deres dagtilbud. Da kommunerne samtidig er pålagt et loft for deres anlægsudgifter, kan de ikke bare bygge sig ud af udfordringen. Mange kommuner skal derfor finde egnede bygninger til daginstitutioner og rekruttere flere dagplejere.

Undersøgelsen er offentliggjort 29.1.2018,  se omtalen i Jyllandsposten : her

Du kan se selve undersøgelsen: Udviklingstendenser 2018 - Flere børn i dagtilbud 

 Undersøgelsen er gennemført af Bureau 2000 - Analyse og Forskning for FOA - Fag og Arbejde, der har indhentet oplysninger fra alle landets kommuner om indskrevne, takster m.v. Nogle hovedresultater er:


• Det stigende børnetal betyder, at der frem til 2022 skal skaffes mere end 20.000 pladser i de kommunale dagtilbud


• Faldet i antallet af børn i den kommunale dagpleje er stoppet


• Mange kommuner venter at skulle bruge flere dagplejere de kommende år, men har svært ved at skaffe kvalificerede dagplejere


• Der er en fortsat vækst i privatinstitutioner, men ikke i børn, der er hos private børnepassere

• Forældrebetalingen er omtrent uændret i forhold til 2017


• Ud over selve betalingen skal de fleste forældre selv medbringe bleer i dagplejen. I vuggestuerne er det de færreste forældre, der skal have bleer med


• Det vurderes, at knap 80 pct. af vuggestuebørnene og godt halvdelen af børnehavebørnene er omfattet af en frokostordning


• Kun 7 kommuner ud af 98 har deltidspladser i dagplejen, 29 har det i vuggestuer og 45 i børnehaver


• De fleste institutioner er omfattet af område-klyngeledelse, men der er færre kommuner, hvor man bruger denne ledelsesform i 2018, end der var i 2017


• Tilsynet med private børnepassere sker væsentligt mindre hyppigt end tilsynet i den kommunale dagpleje.