Udviklingstendenser på dagtilbudsområdet 2017

Bureau 2000 - Analyse og forskning har for FOA gennemført en spørgeskemaundersøgelse til alle landets kommuner for at vurdere nogle tendenser i udviklingen på dagtilbudsområdet. Trods faldende børnetal stiger antallet af private pasningspladser.Undersøgelsen som offentliggjort i Jyllandsposten 4.4.2017.

Nogle hovedresultater er:

• antallet af indskrevne børn i offentlige daginstitutioner og dagpleje er i perioden oktober 2014-oktober 2016 faldet med ca. 12.000 børn

• det lavere børnetal er årsag til omkring 8.000 af disse pladser, men ca. 4.000 pladser kan tilskrives væksten i de private pasningsformer

• når det gælder de kommunale dagtilbud, har udviklingen især ramt dagplejen, som i dag har en lavere andel af pasningen for de 0-2 årige end i 2014. Havde dagplejen beholdt sin andel, ville der have været godt 5.000 flere børn i dagpleje

• især på grund af det lavere børnetal har kommunerne kunnet reducere deres udgifter på området med et beløb af størrelsesordenen 1 mia. kr., men kommunerne har også brugt færre penge pr. barn i perioden 2014-16.

• antallet af børn i privatinstitutioner er steget med ca. 2.600 børn og er pr. nytår oppe på 21.094 børn

• en fjerdedel af de 551 privatinstitutioner er oprettet i tilslutning til en privatskole

• godt en fjerdedel af privatskolerne havde i august 2016 en daginstitution tilknyttet og yderligere 11 pct. havde én på vej

• antallet af børn hos private børnepassere er steget med ca. 1.600 børn og er nu oppe på 9.357 børn.

Undersøgelsen viser også nogle tendenser, når det gælder struktur m.v. på dagtilbudsområdet. Det kan nævnes at

• de fleste kommuner i dag har indført område/klyngeledelse

• kun 52 ud af 98 kommuner har en fast overgangsalder fra dagpleje/vuggestue til børnehave ved tre år

• kun 33 ud af 98 kommuner lader børnene begynde i SFO, samtidig med at de begynder i børnehaveklasse. I resten af kommunerne begynder børnene om foråret, eller der er forskellige tidspunkter for skolestart

• Ca. ¾ af vuggestuebørnene og knap halvdelen af børnehavebørnene er omfattet af en frokostordning.

Læs undersøgelsen her: Udviklingstendenser på dagtilbudsområdet 2017