Bureau 2000 stævner KMD

Danmarks største IT-virksomhed, KMD, bliver nu stævnet ved Sø- og Handelsretten af Bureau 2000. KMD har misligholdt en aftale om markedsføring af elevplansværktøjet VOKAL, som Bureau 2000 har udviklet sammen med et norsk firma. Efterfølgende har KMD foretaget nogle tilpasninger og lagt VOKAL ind i sit eget værktøj, EDUCA, uden at man vil betale Bureau 2000 for rettighederne.

 

Bureau 2000 er et lille uafhængigt analyse- og forskningsinstitut, som i ca. 30 år bl.a. har specialiseret sig på det pædagogiske område.


VOKAL-elevplaner blev udviklet i perioden 2011-2013 af Bureau 2000 i samarbejde med det norske firma Conexus. Conexus leverede software, mens Bureau 2000 leverede det tekstmæssige indhold og anviste, hvilke elementer systemet skulle have, og hvordan det skulle fungere og hænge sammen.

VOKAL-elevplaner fik stor anerkendelse ved sin introduktion på det danske marked, da der ikke fandtes andre elevplanssystemer, der kædede dialogen med elever og forældre sammen med de fælles mål for elevernes læring.


Pligt til effektiv markedsføring

I slutningen af 2013 indgik de to firmaer aftaler med KMD om markedsføring. Conexus gav KMD ret til at bruge softwaren, mens en aftale med Bureau 2000 skulle sikre markedsføring af selve elevplanen. Aftalen bestemte desuden, at udvikling af produktet skulle ske i samarbejde mellem KMD og Bureau 2000, som skulle have betaling herfor. KMD måtte desuden ikke markedsføre andre elevplansløsninger.

Endelig fastsatte aftalen, at man skulle satse på at få solgt til skoler med mindst 20.000 elever inden udgangen af 2014, mindst 60.000 elever inden udgangen af 2015 og mindst 100.000 elever inden udgangen af 2016. Da Bureau 2000 skulle have 10 kr. pr. år pr. elev, så firmaet frem til en solid indtjening.

Aftalen fastslog, at KMD skulle varetage ”effektiv markedsføring”, men i løbet af 2014 viste det sig, at KMD ikke tog denne bestemmelse alvorligt. Man undlod at kontakte skoler, der allerede havde VOKAL-elevplaner, og som var bundet til at forlænge deres kontrakter. Man lod en række skoler anvende systemet gratis, og man ophørte med en selvstændig salgsindsats for VOKAL-elevplaner. Bureau 2000 protesterede flere gange imod, at man ikke tog salgsopgaven alvorligt. Men ved udgangen af 2014 var der kun betalte kontrakter for ca. 19.300 elever. Samtidig KMD lod ca. 7.000 elever anvende systemet uden betaling.

Herefter meddelte KMD, at man opsagde aftalen fra sommeren 2015, fordi salgsmålet på 20.000 elever ikke kunne nås. Desuden begyndte man – uden at underrette Bureau 2000 – at udvikle sit eget elevplansværktøj, hvor kernen i VOKAL-elevplaner indgår. Det tilbydes nu skoler og kommuner.

Ubetalte fakturaer

Stævningen mod KMD har flere elementer.

For det første har KMD undladt at betale fakturaer for ca. 400.000 kr. for ydelser, som direkte fremgår af kontrakten.
- KMD påstår, at det, vi har leveret, ikke er godt nok, men de har anvendt det, og de har ikke nærmere angivet, hvad de er utilfreds med, siger Niels Glavind, der er direktør i Bureau 2000. Hvis jeg får en håndværker til at lægge tag, kan jeg jo ikke undlade at betale med henvisning til, at det ikke er ”godt nok”. Jeg må fortælle, hvad der faktisk er i vejen med det nye tag. Det kan se ud, som om KMD holder betalinger tilbage for at presse os økonomisk.

For det andet mener Bureau 2000 ikke, at KMD kan opsige aftalen med henvisning til manglende salg – når man samtidig lader skolerne bruge værktøjet gratis, undlader at forny kontrakter og ikke gør en seriøs salgsindsats.
- Opsigelsen betyder, at Bureau 2000 går glip af licens og afskæres fra udviklingsopgaver. Det kræver vi erstatning for, siger Niels Glavind.

Rettighederne er krænket

Endelig har KMD tilegnet sig kernen i VOKAL-elevplaner og i hemmelighed lagt det ind i et nye værktøj, EDUCA, som de nu markedsfører. Det sker med henvisning til, at KMD har erhvervet softwaren fra det norske firma, og så – siger man – må man også videreføre det hidtidige elevplansværktøj, hvis man forsyner det med nogle andre tekster.

- Det er forkert, siger Niels Glavind. KMD siger selv, at det nye værktøj grundlæggende er det samme som VOKAL-elevplaner. Lad os tænke os, at jeg havde opfundet et spil som Trivial Pursuit eller Besserwisser og havde aftale med en forhandler. Så kunne forhandleren jo ikke bare begynde at sælge et tilsvarende spil – heller ikke selv om han lavede nye spørgsmål og havde en aftale med manden, der lavede spillebræt. Der er tale om såkaldt illoyal markedsfortrængning, hvor KMD har udnyttet en salgsaftale til at tilegne sig produktet, som det har kostet 5-6 årsværk at udvikle.

Bureau 2000 er i sagen blevet rådgivet af Rettighedsalliancen, som bl.a. omfatter Journalistforbundet, Forlæggerforeningen, KODA, Musikerforbundet, Skuespillerforbundet og Brancheforeningen for Undervisningsmidler. Efter råd fra Rettighedsalliancen har advokat Peter Schønning, som er en af Danmarks førende ophavsretseksperter, vurderet Bureau 2000s rettigheder. Han er ikke i tvivl om, at der er sket en krænkelse. Det betyder bl.a. at KMD heller ikke har ret til at markedsføre EDUCA.

- For os handler sagen selvfølgelig i første række om, at vi snydes for en masse penge, som betyder rigtig meget for os, siger Niels Glavind. Men jeg synes også sagen har et principielt aspekt: Det anses som en vigtig konkurrencefordel for Danmark, at vi har et erhvervsliv, hvor man i rimelig grad kan have tillid til hinanden. Og ved højtidelige lejligheder tales om betydningen af den underskov af kreative miljøer, der bidrager til erhvervsudviklingen. Det synes jeg vi skal bevare. Vi skal ikke have en erhvervskultur, hvor store firmaer ejet af udenlandske kapitalfonde, tror de kan tryne de små – bare fordi de er store.

 

Se som pdf Bureau_2000_stævner_KMD 

Se Jyllandspostens beskrivelse 18.01.2016 her