Social arv - Svage børnehaver trækker skolepræstationerne ned

Hænger børns skolepræstationer sammen med, om de har gået i en børnehave sammen med socialt udsatte kammerater? Det er der noget, der tyder på. Ifølge ny undersøgelse er børns chance for at klare sig godt i skolen påvirket af, hvordan sammensætningen af børn var i den institution, de gik i som 4-5-årige.

Undersøgelsen er offentliggjort i Ugebrevet A4 den 15.december 2015. Undersøgelsen er udført af Bureau 2000 - analyse og forskning for FOA.

Læs hele undersøgelsen her: Leger lige børn bedst?