Skolestart: Færre børn i SFO’erne

Forældre melder i stigende grad deres børn ud af SFO’er og fritidshjem, efter at skolereformen er trådt i kraft. Det viser en kortlægning, som Bureau 2000 har lavet for FOA. Undersøgelsen er offentliggjort 9. august 2015

Læs undersøgelsen her:Efterspørgsel efter skolefritidsordninger efter skolereformen - og SFO-taksterne efteråret 2015