SFO og dagtilbud: Pris og kvalitet 2015

Skolereformen indebærer som bekendt, at børnene – ikke mindst i de yngste klasser – er længere tid i skole
end tidligere. Det betyder selvsagt, at børnene alt andet lige er kortere tid i SFO og fritidshjem. Og det har
igen betydning for følgende forhold:
- Forældrebetalingen i SFO/fritidshjem
- Det pædagogiske indhold i fritidsinstitutionerne
- Forældrenes brug af SFO/fritidshjem.

Undersøgelsen som er udarbejdet af Bureau 2000 for FOA - Fag og arbejde er offentliggjort 15. jauar 2015 i Politiken.

Læs selve undersøgelsen her SFO og dagtilbud: Pris og kvalitet 2015