Bogstaver og computer er blevet en del af hverdagen for mange børn i daginstitutioner

Ugebrevet A4 har den 13.06.2013 offentliggjort en ny undersøgelse fra Bureau 2000, der kortlægger i hvilket omfang børn i daginstitutioner lærer bogstaver og anvender IT. Undersøgelsen bygger på en rundspørge til institutionerne.

Undersøgelsens vigtigste resultater kan sammenfattes således:

Næsten alle daginstitutioner har særlige forløb for de ”store” børnehavebørn. Disse er af forskellig varighed. Det indgår typisk i disse forløb, at man bl.a. arbejder med bogstaver, lærer at skrive sit navn m.v.

Men allerede inden disse forløb oplyser lige godt halvdelen af institutionerne, at de bestræber sig på, at alle børn lærer bogstaver. Knap halvdelen oplyser, at der arbejdes med bogstaver, men kun hvis det enkelte barn har lyst. Næsten hver femte barn går i institutioner, hvor børnene introduceres til bogstaver allerede i vuggestuealderen.

Når det gælder IT er 71 pct. af børnene i institutioner, hvor der er mulighed for at bruge computer, iPad eller lignende.

13 pct. oplyser, at sådanne IT-værktøjer er undervejs. Herefter vil det kun være 18 pct. af børnene, der ikke har adgang til IT-redskaber.

Figuren neden for viser, fra hvilken alder bruger af IPad/PC finder sted.

Computer 1

Figuren neden for viser, hvilke programmer/apps, børnene bruger.

 

Over halvdelen af lederne oplever, at der er et pres for, at børnene skal lære mere om bogstaver og/eller IT. Presset kommet imidlertid primært fra politikerne. Forældrene presser ikke ret meget på.

Du kan hente hele undersøgelsen ved at følge dette link: her

Du kan også læse Ugebrevet A4s omtale og interview med bl.a. børne- og undervisningsminister Christine Antorini. Du følger disse link:

http://www.ugebreveta4.dk/da/2013/201324/Torsdag/babyer_laerer_abc.aspx?utm_medium=Avisen_Skjult&utm_source=Nyhedsbrev_Topboks1&utm_campaign=UgebrevetA4_13-06-2013

http://www.ugebreveta4.dk/da/2013/201324/Torsdag/antorini_babyer_abc.aspx?utm_medium=Avisen_billede&utm_source=Nyhedsbrev_Topboks1&utm_campaign=UgebrevetA4_13-06-2013

http://www.ugebreveta4.dk/da/2013/201325/Tirsdag/Politikere_pacer_smaa_boern.aspx?utm_medium=Avisen_rubrik&utm_source=Nyhedsbrev_Topboks1&utm_campaign=UgebrevetA4_18-06-2013