Digitalt Roadshow besøger et CFU nær din skole, VOKAL er med. Vi starter 25. februar 2013 i Esbjerg

VOKAL deltager i BFU Roadshow i hele landet. Læs mere og se alle datoerne på Digitalt roadshow.

overskrift digitalt

 

Kom og se hvor hurtigt og nemt du kan få fagligt overblik over hele klassen i
alle fag.

VOKAL elevplaner er et kortlægningsværktøj, der letter lærernes
arbejde med elevplaner og uddannelsesplaner i folkeskolen, og som benytter UNI
login. Elevplanerne udgives direkte i ForældreIntra. VOKAL følger eleverne over
tid og er baseret på lærernes og elevernes vurdering af de enkelte fag og
elevernes alsidige udvikling og trivsel.

Lærerne udformer elevplanerne
ved hjælp af en række pejlemærker, som tager afsæt i de faglige trinmål for de
enkelte fag og klasser. VOKAL er et enkelt system og er et godt udgangspunkt for
arbejdet i såvel klasseteam som fagteam. VOKAL elevplaner er udviklet for
samtlige fag på 0.-10. klassetrin.

 Se hvornår vi besøger dit lokale CFU Center.

Læs programmet og tilmeld dig

 

Digital hele landet

 

Digitale datoer