Kortlægning af elever på andre klassetrin. Fx Dansk som andetsprog

Nu er det muligt at kortlægge elever på andre klassetrin end deres aktuelle i VOKAL. Kortlægningen er for den enkelt elev og vil ikke have betydning for klassen som helhed.

Kortlægningen på andre klassetrin en sker for den enkelte elev under Vis elev.           

 andre1 

Vælg andre kortlægninger

andre 2

 

 

 

 

 

andre 3

Vælg klassetrin og kortlæg eleven som normalt, bare på det trin som læreren vurderer passer til elevens aktuelle faglige niveau. Kortlægningen vil nu fremgå af elevoversigten. Bemærk, at denne kortlægning ikke påvirker klassens gennemsnit.

andre 4