Elev- og uddannelsesplaner i 8. -10. klasse i SkoleIntra

Eleverne i 8. -10. klasse har nu mulighed for selv at svare på 4 områder i VOKAL i forbindelse med Elev og uddannelsesplanerne

    1. Alsidig udvikling og Uddannelse
    2. Trivsel
    3. UEA mål (Uddannelse – Erhverv – Arbejdsmarked)
    4. 10. klasses pejlemærker

 

”Alsidig udvikling og Uddannelse”.

For 8.-10. klasse er der to sæt spørgsmål. Det ene er ”Alsidig udvikling og Uddannelse”. Disse spørgsmål er udformet med tanke på, at de kan lede hen imod den elev- og uddannelsesplan, som skal udarbejdes for de større klassetrin. I uddannelsesplanen skal eleven bl.a. beskrive sig selv og sine forudsætninger, og sammen med uddannelsesvejlederen skal eleven udforme og indsende en uddannelsesplan via optagelse.dk.

Uddannelsesvejlederne vil fremover kunne tage udgangspunkt i elevens besvarelse af spørgsmålene i ”Alsidig udvikling og uddannelse”, ligesom uddannelsesvejlederen ved hjælp af uni-login vil kunne orientere sig om den kortlægning, der er sket i de forskellige fag af elevens faglige forudsætninger.

Udklip

"Trivsel"

Spørgsmålene om Trivsel skilt ud som et selvstændigt sæt af spørgsmål i 8.-10. klasse. Eleverne svarer selv eller sammen med forældrene. Resultatet fremgår af VOKAL.

 Udklip2

 

"UEA mål (Uddannelse – Erhverv – Arbejdsmarked)"

For at understøtte uddannelsesvejledningen er der desuden indført et sæt spørgsmål om de såkaldt UEA-mål (Uddannelse – Erhverv – Arbejdsmarked) i udskolingen. Eftersom UEA-temaerne kan ligge i forskellige fag, er det eleven selv, der angiver sit udbytte af undervisningen.

 

 Udklip3

Pejlemærker i 10. klasse

Der er udarbejdet pejlemærker i 10. klasse. Disse skal bruges i forhold til den uddannelsesplan, som lærer og elev udarbejder i begyndelsen af 10. klasse. De har derfor ikke karakter af en status på elevens udbytte af undervisningen, men skal hjælpe lærer og elev til sammen at vurdere, hvad den enkelte elev især skal satse på i 10. klasse.

Pejlemærkerne har således en lidt anden karakter end pejlemærkerne for 0.-9. klasse. Det er tanken, at lærer og elev i 10. klasse arbejder med disse spørgsmål i fællesskab.