Daginstitutioner som investering

Investeringer i dagtilbud betaler sig. Det dokumenter en undersøgelse, som Bureau 2000 har foretaget for FOA. Undersøgelsen er omtalt den 11.11.2011 i UGEBREVET A4

Kvaliteten af dagtilbud er afgørende for den udvikling, som børn gennemgår i løbet af deres første leveår. Det er forskerne enige om. Alligevel er der skåret kraftigt ned på de ressourcer, der bruges til daginstitutioner og dagpleje. Men en økonomisk satsning på bedre dagtilbud giver ikke blot børnene en bedre hverdag. Det er også en investering, der kommer mange gange igen. .

Læs undersøgelsen her:   Daginstituioner som investering