Nyt fra Bureau 2000

Mad i mange lande

Måltidet kan bruges til forståelse af børneliv i andre lande.

Mad i dagtilbud som en vigtig del af et godt børneliv. Bureau 2000 har besøgt institutioner i Tyskland, Sverige, Spanien, Frankrig, Italien, Grækenland, Ungarn, Tyrkiet, Skotland og Canada. Vi har indsamlet viden om hverdagen i daginstitutionerne, madlultur og meget andet.

09.10.2017 offentliggøres de første 3 lande i samarbejde med FOA.

Læs mere…

Der er mindre tid til børnene - antal personaletimer pr. barn på daginstitutionsområdet

Undersøgelsen som er udført af Bureau 2000 for FOA - Fag og arbejde, er en statistisk analyse af udviklingen i personalenormeringen fra 1972-2016.

Undersøgelsen er offentliggjort i Weekendavisen 30. juni 2017.

Nogle hovedresultater er:

• Antallet af ugentlige personaletimer pr. barn er i dag 11,3 personaletimer for vuggestuebørn og 5,9 timer pr. børnehavebarn. I 1972 var tallene hhv. 14,9 og 6,9.

• Den andel af personalets tid, som anvendes til børn, skønnes i perioden at være faldet fra ca. 72 pct. til 51 pct. Der er dog usikkerhed om afgrænsningen mellem børnetid og andet arbejde.

Læs mere…

Daginstitutionernes Hverdag 2017

Konflikter mellem treårige, der ikke bliver løst. Et barn med forstyrrende adfærd, som der ikke er nogen, der tager sig af, og et barn der står på sidelinjen uden at blive hjulpet ind i legen.

Det er situationer, der ifølge undersøgelsen udspiller sig dagligt på en tredjedel af landets vuggestue- og børnehavestuer.

Det dokumenterer en ny omfattende undersøgelse, som Bureau 2000 har lavet for FOA.  Undersøgelsen er offentliggjort 31.5.2017 i Berlingske Tidende.

Læs mere…