Nyt fra Bureau 2000

Daginstitutionernes hverdag 2018

Undersøgelsen som er lavet af Bureau 2000 - Analyse og Forskning for FOA viser at hver anden ansat i vuggestuer og børnehaver oplever dagligt eller flere gange om ugen, at de må skære ned på omsorgen til børnene. Lav normering og flere dokumentationsopgaver får skylden.

Undersøgelsen er en repræsentativ spørgeskemaundersøgelse i januar 2018 til alle landets daginstitutioner. Der er udsendt tre sæt af spørgeskemaer: Til institutionsledere, til en medarbejder i hver institution og til område-/klyngeledere. Der er kommet svar fra institutioner i 97 ud af 98 kommuner, og en statistisk analyse viser, at undersøgelsen er repræsentativ.

Undersøgelsen er offentliggjort i Politiken 6. marts 2018 Papirarbejde tager tid for børnene

Hent hele undersøgelsen her: Daginstitutionernes hverdag 2018

Læs mere…

Forældrenes valg 2018

Undersøgelsen, som er udført af Bureau 2000 - Analyse og forskning for FOA,  kortlægger om forældrene foretrækker en plads i dagpleje eller daginstitution, og i givet fald hvorfor. Undersøgelsen blandt et repræsentativt udsnit af forældre viser, at 29 pct. forældrene ønsker dagpleje, mens 34 pct. ønsker daginstitution til deres 0-2-årige børn, og hele 35 pct. af forældrene mener, at man ikke generelt kan sige, at den ene type dagtilbud er bedre end den anden.

Læs mere…

Flere børn i dagtilbud Udviklingstendenser for dagpleje og daginstitutioner 2018

Efter mange år med færre fødsler, stiger børnetallet endeligt igen. Det betyder, at kommunerne nu samlet set skal skaffe mere end 20.000 pladser i deres dagtilbud. Da kommunerne samtidig er pålagt et loft for deres anlægsudgifter, kan de ikke bare bygge sig ud af udfordringen. Mange kommuner skal derfor finde egnede bygninger til daginstitutioner og rekruttere flere dagplejere.

Undersøgelsen er offentliggjort 29.1.2018,  se omtalen i Jyllandsposten : her

Du kan se selve undersøgelsen: Udviklingstendenser 2018 - Flere børn i dagtilbud 

Læs mere…